wowslider.net by WOWSlider.com v8.6

Adótörvény 2019 év – Általános forgalmi adó 2. rész

Távolról is nyújtható szolgáltatások teljesítési helyének pontosítása

A jelenleg szabályok szerint az úgynevezett távolról is nyújtható szolgáltatások (azaz nem adóalany részére nyújtott telekommunikációs szolgáltatások, rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatások, valamint az elektronikus úton nyújtott szolgáltatások) teljesítési helye ott található, ahol a nem adóalany igénybevevő letelepedett, ennek hiányában ahol a lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van.

Olvass továbbAdótörvény 2019 év – Általános forgalmi adó 2. rész

Adótörvény 2019 év – Általános forgalmi adó 1. rész

Az utalványok adóztatása Az Európai Unió Tanácsa 2016-ban az utalványok tekintetében módosította az uniós áfa-irányelvet és az azt megelőző időszakra jellemző országonként eltérő szabályozás kezelésére egységes szabályozást vezetett be. Az áfa törvény jelenlegi módosítása csupán ezt ülteti át a hazai jogrendszerbe. A módosítás eredményeképpen a törvény kiegészül az utalványok áfa rendszerben történő kezelését szabályozó új … Olvass továbbAdótörvény 2019 év – Általános forgalmi adó 1. rész

Adótörvény 2019 év – Szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás 3. rész

Az adócsomag 2018-ra is tartalmaz a jelenleg hatályos Szocho tv.-re, valamint Eho tv.-re vonatkozóan jellemzően pontosításokat. Ezek a módosítások átkerültek a 2019-től hatályos új Szocho tv.-be is.

Olvass továbbAdótörvény 2019 év – Szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás 3. rész

Adótörvény 2019 év – Szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás 2. rész

Az új Szocho tv. szerint az alábbi kedvezmények vehetőek igénybe 2019-től szociális hozzájárulási adóból:   a szakképzettséget nem igénylő és mezőgazdasági munkakörben foglalkoztatottak; a munkaerőpiacra lépők; a három vagy több gyermeket nevelő munkaerőpiacra lépő nők; a megváltozott munkaképességű vállalkozók és munkavállalók; a kutatók; a közfoglalkoztatottak után; a jelenlegi feltételrendszer mellett a K+F tevékenység után. A … Olvass továbbAdótörvény 2019 év – Szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás 2. rész

Adótörvény 2019 év – Szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás 1. rész

2019. január 1-jétől összevonásra kerül a szociális hozzájárulási adó és az egészségügyi hozzájárulás és így az eddig két adónemből különálló törvény az új szociális hozzájárulási adóról szóló törvény (új Szocho tv.) jött létre.

Az új Szocho tv. lényegileg megfeleltethető a 2018-ban hatályos a szociális hozzájárulási adóról szóló („hatályos Szocho tv.”)  és az Eho tv. rendelkezéseinek.

Olvass továbbAdótörvény 2019 év – Szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás 1. rész

Adótörvény 2019 év – Személyi jövedelemadó 6. rész

Az értékpapír fogalmának pontosítása a személyi jövedelemadóban 2019-től

2019 január 1-jétől a joglalkotó kibővíti, pontosítja az értékpapír fogalmát, ami így már nem csak a gazdasági társaságokban lévő vagyoni hozzájárulást foglalja magába, hanem más törvényben meghatározott tagsági jogviszonyt megtestesítő vagyoni hozzájárulást is.

Olvass továbbAdótörvény 2019 év – Személyi jövedelemadó 6. rész

Adótörvény 2019 év – Személyi jövedelemadó 5. rész

Az elszámolható költségek köre

 

2019.01.01-től az üzemi célt szolgáló tárgyi eszközök beszerzése és előállítása esetén 100.000 forintról 200.000 forintra nő az adóévben azonnal egyösszegben költségként elszámolható kiadások összege.

Az új Szocho. tv bevezetése, valamint az Eho tv. hatályon kívül helyezése miatt nevesítésre került, hogy

Olvass továbbAdótörvény 2019 év – Személyi jövedelemadó 5. rész

Adótörvény 2019 év – Személyi jövedelemadó 4. rész

Ingatlan átruházásából származó jövedelem adózásban bekövetkező változás 2019-től

Főszabály szerint az ingatlan értékesítése esetén a bevételt csökkenteni lehet az ingatlan megszerzésére fordított összeggel.

A megszerzésre fordított összeg, ügylettípusonként más és más az Szja tv. szerint annak függvényében, hogy például adás-vételről, öröklésről, ajándékozásról vagy cseréről van e szó.

2019. január 1-jétől a törvény nevesít egy új esetet is, mégpedig azt

Olvass továbbAdótörvény 2019 év – Személyi jövedelemadó 4. rész

Adótörvény 2019 év – Személyi jövedelemadó 3. rész

Az ingatlan bérbeadás szabályozása 2019-től

 

A 2018-as szabályok szerint, ha az ingatlan bérleti díja nem tartalmazta a közüzemi díjakat és a közüzemi díjak a bérbeadó nevén maradtak, úgy a bérbeadó által befizetett, és a bérbevevő által megtérített közüzemi díjakat a bérbeadónak bevételként és költségként is el kellett számolnia.

Olvass továbbAdótörvény 2019 év – Személyi jövedelemadó 3. rész