wowslider.net by WOWSlider.com v8.6

Fontos változás a főállású kisadózó fogalmában!

2018. november 24-étől módosultak a főállású kisadózó fogalmára vonatkozó szabályokat.

Nem tekinthető főállásúnak a kisadózó, ha:

– a tárgyhónap egészében a nemzeti köznevelésről szóló törvény, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti közép- vagy felsőfokú oktatási intézményben

– az Európai Gazdasági Térség tagállamában

– Svájcban

közép- vagy felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás keretében folytat tanulmányokat, vagy az előzőekben nem említett államokban folytat ez előbbieknek megfelelő tanulmányokat.

A módosított szabály értelmében a fenti tanulmányokat folytató kisadózónak számít a 25. életéve betöltéséig a tanulmányait szüneteltető kisadózó is.

Ezekben az esetekben az adózó havonta csak a 25.000 Ft KATA fizetésre kötelezett.

Amennyiben bármilyen kérdése lenne a témával összefüggésben, kérem vegye fel a kapcsolatot társaságunkkal!

www.web-racio.hu/kapcsolat