wowslider.net by WOWSlider.com v8.6

Adótörvény 2019 év – Szociális hozzájárulási adó és egészségügyi hozzájárulás 3. rész

Az adócsomag 2018-ra is tartalmaz a jelenleg hatályos Szocho tv.-re, valamint Eho tv.-re vonatkozóan jellemzően pontosításokat. Ezek a módosítások átkerültek a 2019-től hatályos új Szocho tv.-be is.

A jogbizonytalanságot elkerülendő a törvény egyértelművé teszi, hogy a jövedelmet pótló kártérítés, keresetpótló járadék nem képezi a szociális hozzájárulási adó alapját.

A jogszabály kihirdetését követő 31. naptól azokban az esetekben, ahol külföldi pénznemről történő átszámításra van szükség ott az Szja tv. rendelkezései lesznek az irányadóak.

Ugyanezen időponttól pontosításra kerül, hogy a vállalkozásból kivont jövedelem, értékpapír-kölcsönzésből származó jövedelem, osztalék, vállalkozói osztalék és árfolyamnyereségből származó jövedelem után egészségügyi hozzájárulást kell fizetni abban az esetben is, ha a juttatás nem pénzbeli juttatás formájában történik.

Pontosításra került az is, hogy az Európai Unió intézményei által biztosított személyek is mentesülhetnek az egészségügyi hozzájárulás fizetése alól, hasonlóan a tagállami biztosítási jogviszonnyal rendelkező személyekhez.

Amennyiben bármilyen kérdése lenne a témával összefüggésben, kérem vegye fel a kapcsolatot társaságunkkal!

www.web-racio.hu/kapcsolat